Advokátní kancelář Brno

slide1 slide2
  • právo obchodních společností a družstev;
  • zakládání a změny obchodních společností a družstev;
  • převody obchodních podílů;
  • obchodní závazkové vztahy;
  • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod;
  • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů;
  • zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení.