Advokátní kancelář Brno

slide1 slide2

Advokátní kancelář G O T T W E I S   &  P A R T N E R  je činná v oboru právo a advokacie od roku 1990.
Advokáti působící v rámci kanceláře jsou zkušenými odborníky s mnohaletou praxí a dynamickým přístupem k řešení klientských potřeb a zájmů.
Součástí běžné praxe je propojení s odborníky ze souvisejících oborů., auditory, dańovými poradci a konzultanty, znalci z oborů technických, ekonomických a dalších.

Advokáti  činní v rámci kanceláře poskytují právní služby prakticky ve všech oblastech práva ( trestní, občanské, pracovní, rodinné, správní ).

Mezi profilovou agendu však patří:

-    obchodní  vztahy mezi právnickými osobami
-    korporátní právo (firemní právo)
-    právo ve stavebnictví a investiční výstavbě
-    stavební právo a nemovitosti
-    agenda veřejných zakázek a obchodních soutěží
-    zastupování před soudy, a jinými orgány státu , orgány územní a místní samosprávy
-    zastupování ve věcech trestních a přestupkových


Významnou složkou působnosti advokátní kanceláře je také konzultační činnost a poradenství podnikatelům během přípravy a realizace záměrů, řešení strukturálních změn a přeměn korporací, změn vnitřních poměrů a vlastnických struktur v právnických osobách etc.